raport indywidualny FRIS®

Pobierz przykładowy raport indywidualny FRIS®

Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach oraz akceptujesz regulamin newslettera. Jeżeli nie chcesz zapisywać się na newsletter, możesz otrzymać wysyłane w ramach newslettera materiały odpłatnie zgodnie z postanowieniami regulaminu newslettera.

 

poznaj fris®

FRIS® to narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.
Model FRIS® opiera się o 4 perspektywy poznawcze:
FAKTY, RELACJE, IDEE, STRUKTURY.
Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.
Perspektywa FAKTÓW

Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.

Perspektywa RELACJI

Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny.

Perspektywa IDEI

Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności.

Perspektywa STRUKTUR

Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów.

Połączenie Styl Myślenia + Styl Działania mówi o tym
co jest dla Ciebie najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje możesz najskuteczniej wykorzystać w praktyce!

Styl Myślenia

Jedna perspektywa FRIS®
Dominująca perspektywa FRIS opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją.

Niezmienny i trwały
Działa w sposób zbliżony do utrwalonych nawyków już od wieku przedszkolnego i przez resztę życia nie ulega istotnym zmianom.

Naturalne predyspozycje
Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe najchętniej i najintensywniej wykorzystujesz.

Percepcja i pierwsza reakcja
Objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji – opisuje jak postrzegasz nowe sytuacje i informacje oraz jak podejmujesz decyzje.

Styl Działania

Kompozycja perspektyw FRIS®
Opisywany przez wszystkie perspektywy, którymi jest uzupełniana dominująca perspektywa FRIS.

Może ewoluować w czasie
Proporcje perspektyw mogą stopniowo ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń, treningu, czy zmiany sytuacji zawodowej.

Przyjmowana postawa
Opisuje w jakich sytuacjach i w jaki sposób najskuteczniej jest wykorzystywany Styl Myślenia w praktyce.

Sposób osiągania celów
Łączy Styl Myślenia z indywidualnymi preferencjami i dzięki temu daje cenne wskazówki dotyczące m.in. właściwej roli zawodowej.