Polityka prywatności serwisu www.dorotalenartowicz.pl

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu dorotalenartowicz.pl (dalej jako Serwis). 
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Dorota Lenartowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Lenartowicz z siedzibą przy ul. Rayskiego 5/82 01-307 Warszawa, NIP 8241764559 REGON
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważ
 4. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspó
 5. Informujemy, że w ramach Serwisu dane Użytkownika nie są
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Administrator informuje w sposób widoczny oraz udostępnia archiwalne wersje polityki prywatnoś
 7. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Do korzystania z Serwisu, niezbędny jest dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej, a także inne niezbędne w zależności od działania Użytkownika, np. aktywna skrzynka mailowa.

§2. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane w Serwisie

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, czyli korzystającego z Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Uż
 3. Ponadto dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w celu komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. w celu obsługi profili w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. w celu wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  6. w celu realizacji obowiązków prawnych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  7. w celu obrony przed roszczeniami i rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
  8. w celu dokonania analizy i statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmująin. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 5. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Uż

§3. Przez jaki okres przechowujemy dane w Serwisie

 1. Dane są przechowywane przez okres uzależniony od celu w jakim są przetwarzane i mogą być przetwarzane m.in.:
  1. w związku z realizacją umowy, zamówienia,
  2. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  3. w celu obrony przed roszczeniami,
  4. przez okres wymagany przepisami prawa,
  5. przez okres korzystania z mediów społecznościowych Administratora.

§4. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi

 1. Użytkownik ma prawo do:
 2. dostępu do treści jego danych,
 3. do przenoszenia danych, 
 4. poprawiania danych, 
 5. sprostowania danych, 
 6. usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 7. ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§5. Komu możemy przekazywać dane

 1. Administrator może udostępniać dane Użytkownika następującym podmiotom:
  1. hosting/serwer, 
  2. obsługa IT, 
  3. system do newslettera, 
  4. system do fakturowania, 
  5. biuro rachunkowe, 
  6. kancelaria prawna, 
  7. dysk/chmura,
  8. kurier.
 1. Ponadto Administrator może przekazywać dane innym podmiotom lub podwykonawcom, a także odpowiednim organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator może również udostępniać dane osobowe Użytkownika instytucji udzielającej akredytacji tj. International Coach Federation w celu potwierdzenia liczby przeprowadzonych sesji.
 3. Powyższe podmioty są zobowiązane do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony przetwarzanych danych na podstawie odrębnej umowy.
 4. Dane Użytkownika mogą być ponadto przekazywane poza obszar EOG i do państw trzecich w związku z korzystaniem przez Serwis z narzędzi obsługiwanych przez takie podmioty. Jednakże są to podmioty gwarantujące ochronę danych zgodną z RODO i w oparciu o odpowiednie klauzule umowne.

§6. Formularze

 1. W Serwisie znajdują się formularze, które Użytkownik musi uzupełnić, jeżeli chce skorzystać z:
  1. newslettera – wówczas uzupełnia formularz imieniem i adresem e-mail. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania celu biznesowego;
  2. formularza kontaktowego – wówczas uzupełnia formularz imieniem i adresem e-mail. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
  3. formularza zakupowego – związany z dokonaniem zakupu produktu w sklepie internetowym znajdującym się w Serwisie Administratora, a także zgłoszeniem reklamacji czy zwrotu towaru. Użytkownik wskazuje w nim takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania. 
  4. formularz rejestracyjny – związany z założeniem konta w sklepie internetowym znajdującym się w Serwisie Administratora
  5. formularz dotyczący współpracy coachingowej lub mentoringowej. Administrator udostępnia Użytkownikowi zewnętrzny formularz, w którym Użytkownik podaje dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz inne dane związane z celem przeprowadzenia sesji coachingowej lub mentoringowej. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania odpowiedniej sesji coachingowej lub mentoringowej oraz w celu potwierdzenia przeprowadzenia sesji dla celów związanych z uzyskaniem przez Administratora akredytacji i odpowiednich certyfikatów w związku z prowadzoną działalnością. Dane Użytkownik podaje dobrowolnie i będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania celu biznesowego.

§7. Pliki cookies

 1. W ramach Serwisu, może być stosowana technologia oparta na plikach cookies, które umożliwiają zapisywanie danych na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze).
 2. Użytkownik podczas pierwszej wizyty w Serwisie może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies – klikając odpowiedni przycisk wyświetlony w komunikacie.
 3. W ramach Serwisu są stosowane następujące pliki cookies:
  1. Wtyczki kierujące do social mediów: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube – jest to narzędzie odsyłające do profilu Administratora w wybranych social mediach. Użytkownik po kliknięciu zostaje przeniesiony do wybranego przez siebie profilu. Wówczas powinien zapoznać się z polityką prywatności wybranego kanału w social mediach, aby uzyskać informację o przetwarzaniu jego danych osobowych przez konkretną platformę społecznościową. Wtyczki umożliwiają również uzyskanie informacji o tym jaki Użytkownik social mediów, odwiedził Serwis Administratora.
  2. Newsletter MailerLite – system do przesyłania wiadomości marketingowych, ofertowych związanych z działalnością Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności MailerLite, która znajduje się pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
  3. Manychat – narzędzie służące komunikacji i umożliwiająca automatyzację wiadomości w mediach społecznościowych, innymi słowy mówiąc -służy jako bot. Many chat może przetwarzać dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika oraz dane udostępnione przez Użytkownika z jego mediach społecznościowych, a także inne dane takie jak geolokalizacja. W związku z korzystaniem z ManyChat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Manychat znajdziesz tutaj: https://manychat.com/legal/privacy
 1. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj: https://wszystkoociasteczkach.pl/

§8. Linki odsyłające do innych stron internetowych

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych.
 2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.dorotalenartowicz.pl.
 3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§9. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia.
 2. Stanowią przybliżenie i wyjaśnienie przepisów kwestii istotnych dla konkretnej grupy odbiorców w związku z czym nie mogą zostać uznane za poradę w jakiejkolwiek sprawie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z interpretacji dotyczącej konkretnej, indywidualnej sprawy.
 4. Jeżeli Użytkownik potrzebuje porady prawnej, konsultacji w swojej sprawie, powinien zasięgnąć porady prawnika lub innego specjalisty, który dokona analizy sprawy, biorąc pod uwagę wszystkie okolicznoś
 5. Wszelkie treści, zdjęcia zawarte w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora.

Powyższa polityka prywatności jest wersją z dnia 04.12.2023 r.
Poprzednia wersja